Wyznacznikiem komfortu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednak coraz mniej widoczne. Luksusowość danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity słabo dostrzegalny. Hotel luksusowy powinien