Jako latoroślom łatwo jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To smutne życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu całkowicie przeciwnym. A szkoda, bowiem w rzeczy samej wiele rzeczy wolno załatwić dzięki temu,