Wśród wielu miejscowości w kraju, Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu innych polach. Zaczyna być regionem otwartym do życia. Przekształcenia, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków